Tuoteluettelo

Alkuun Takaisin

Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

 

 

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Suupohjan varaosa ja huolto Oy

Topeeka 71

61800 Kauhajoki

Puhelin 010470 9860

Y-tunnus 1653476-0

 

 

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

 

Veli-Pekka Koskela

puhelin 0500 886225

vellu@svh.fi

 

 

3. Rekisterin nimi

 

 

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

 

 

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteröidyistä kerätään rekisteriin perustietoja kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, uutiskirjeen tilaus ja tilauksiin liittyvät tiedot.

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakkaan ilmoittamat tiedot ja tiedot jotka syntyvät asiakkaan käyttäessä palvelua, esimerkiksi tilauksiin liittyvät tiedot.

 

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Logistiikkakumppaneillemme voidaksemme taata tavaroiden kotiin kuljetuksen, tavarantoimittajille.

Maksupalvelun tarjoajille, käytämme maksujen käsittelyyn sivuillamme eri maksupalveluiden tarjoajia. Maksupalveluiden tarjoajat ovat itse vastuussa niiden käsittelemistään henkilötiedoista ja niillä on omat ehtonsa. 

IT-ratkaisujen tarjoajille.

Markkinointipalveluiden tarjoajille, tiedot jaetaan ainoastaan uutiskirjeitä varten.

Muissa tapauksissa emme jaa tietojasi kolmansien osapuolien kanssa, paitsi lain edellyttämissä tilanteissa tai jos meillä on sinun nimenomainen suostumuksesi.

 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt ja niihin pääsy edellyttää tunnistamisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

 

 

9. Tarkastusoikeus

 

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa järjestelmään tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

 

 

10. Tietojen korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai hakijan pyynnöstä oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

_
Top