Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

1. Rekisterinpitäjä

Suupohjan varaosa ja huolto Oy
Topeeka 71
61800 Kauhajoki
Puhelin 010470 9860
Y-tunnus 1653476-0

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Veli-Pekka Koskela
puhelin 0500 886225
vellu@svh.fi 

3. Rekisterin nimi

Suupohjan varaosa ja huolto Oy verkkokaupan asiakasrekisteri 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Suupohjan varaosa ja huolto Oy verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointiin, yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin verkkokauppaan liittyviin tarkoituksiin kuten palveluiden kehittämiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä kerätään rekisteriin perustietoja kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, uutiskirjeen tilaus ja tilauksiin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot ja tiedot jotka syntyvät asiakkaan käyttäessä palvelua, esimerkiksi tilauksiin liittyvät tiedot. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Logistiikkakumppaneillemme voidaksemme taata tavaroiden kotiin kuljetuksen, tavarantoimittajille.

Maksupalvelun tarjoajille, käytämme maksujen käsittelyyn sivuillamme eri maksupalveluiden tarjoajia. Maksupalveluiden tarjoajat ovat itse vastuussa niiden käsittelemistään henkilötiedoista ja niillä on omat ehtonsa. 

Jotta voimme tarjota sinulle Klarnan maksutapoja, saatamme kaupan ostotapahtuman yhteydessä välittää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, jotta Klarna voi arvioida, oletko oikeutettu heidän maksutapoihinsa ja räätälöidä nämä maksutavat sinulle. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.

IT-ratkaisujen tarjoajille.

Markkinointipalveluiden tarjoajille, tiedot jaetaan ainoastaan uutiskirjeitä varten.

Muissa tapauksissa emme jaa tietojasi kolmansien osapuolien kanssa, paitsi lain edellyttämissä tilanteissa tai jos meillä on sinun nimenomainen suostumuksesi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt ja niihin pääsy edellyttää tunnistamisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

9. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa järjestelmään tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

10. Tietojen korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai hakijan pyynnöstä oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.