Henkiltietolain (523/1999) 10§ Mukainen Rekisteriseloste 

1. Rekisterinpitäjä 

Suupohjan varaosa ja huolto Oy
Topeeka 71
61800 Kauhajoki
Puhelin 010470 9860
Y-tunnus 1653476-0

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Veli-Pekka Koskela
puhelin 0500 886225
vellu@svh.fi

3. Rekisterin nimi

Suupohjan varaosa ja huolto Oy verkkokaupan asiakasrekisteri 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Suupohjan varaosa ja huolto Oy verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointiin, yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin verkkokauppaan liittyviin tarkoituksiin kuten palveluiden kehittämiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä kerätään rekisteriin perustietoja kuten nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite, uutiskirjeen tilaus ja tilauksiin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot ja tiedot jotka syntyvät asiakkaan käyttäessä palvelua, esimerkiksi tilauksiin liittyvät tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle.

8. rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt ja niihin pääsy edellyttää tunnistamisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.